MENU
  • 1 of 5 Banner GWT 25
  • 2 of 5 Banner GWT 25-1
  • 3 of 5 Banner GWT 25-2
  • 4 of 5 Banner GWT 25-3
  • 5 of 5 Banner GWT 25-4

Pasig River Ferry FAQ


1) ANO ORAS AT ARAW ANG OPERASYON NG FERRY BOATS?

 

LUNES HANGGANG  SABADO

6:00 am (1st trip) to 4:15 pm (last trip)

 2) ILAN ANG FERRY STATIONS ANG KASALAKUYANG BUKAS?

Noon December 2014, pito (7) ng 11 ferry stations ay kasalukuyang bukas:

 

1.    Intramuros (Plaza Mexico) Ferry Station, Manila City

2.    Escolta Ferry Station, Manila City

3.    PUP Ferry Station, Manila City

4.    Sta. Ana Ferry Station, Manila City

5.    Guadalupe Ferry Station, Makati City

6.    San Joaquin Ferry Station, Pasig City

7.    Pinagbuhatan Ferry Station, Pasig City

 

3) MAGKANO ANG PAMASAHE SA PASIG RIVER FERRY?

 

ROUTE/FARE

PINAGBUHATAN

SAN JOAQUIN

GUADALUPE

STA. ANA

PUP

ESCOLTA

INTRAMUROS

PINAGBUHATAN

 

PHP 30

PHP 45

PHP 65

PHP 95

PHP 95

PHP 95

SAN JOAQUIN

PHP 30

 

PHP 20

PHP 40

PHP 70

PHP 70

PHP 70

GUADALUPE

PHP 45

PHP 20

 

PHP 20

PHP 50

PHP 50

PHP 50

STA. ANA

PHP 65

PHP 40

PHP 20

 

PHP 20

PHP 30

PHP 30

PUP

PHP 95

PHP 70

PHP 50

PHP 20

 

PHP 30

PHP 30

ESCOLTA

PHP 95

PHP 70

PHP 50

PHP 30

PHP 30

 

PHP 30

INTRAMUROS

PHP 95

PHP 70

PHP 50

PHP 30

PHP 30

PHP 30

 

 

4) ANO-ANO ANG MGA HAKBANG SA PAGSAKAY NG THE PASIG RIVER FERRY?

 

1.   Pasuri sa guard ang bag bago pumasok sa istasyon

2.   Bumili ng ferry ticket at  lumagda sa manipesto

3.   Maghintay sa waiting area hanggang tawagin para sumakay sa ferry boat

4.   Sumakay sa ferry  boat ng maayos

5.   Sundin ang mga alituntunin at mga paalala habang nakasakay sa ferryboat

6.   Bumaba sa ferry boat ng maayos

7.   Lumabas ng istasyon

 

5) ANO-ANO ANG MGA ALINTUNTUNIN NA KAILANGAN TANDAAN SA PAGSAKAY NG PASIG RIVER FERRY?

 

1.   Bawal tumayo ang mga bata at menor de edad lalo na sa gilid ng ferry boat. Bantayan silang     mabuti at huwag silang pabayaan na maglaro at magharutan sa ferry boat.
 

2.   Bawal ang paninigarilyo sa ferry boat at terminal.
 

3.   Mahigpit din na ipinagbabawal ang pagtatapon ng anumang basura sa Ilog Pasig, ferry boat     at terminal.
 

4.   May checkpoint ang Philippine Coast Guard (PCG) at Presidential Security Group (PSG) bago    dumaan sa Malacañang. Ito ay para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero kaya ang    inyong kooperasyon, pag-unawa at paumanhin ay hinihingi lalo na sa abala ng pag-tigil sa  checkpoint. Ang takbo ng ferry boat ay babagal at bawal  ang pagkuha ng litrato sa    Malacañang area.
 

5.  Para sa inyong kaligtasan, ang bawa’t pasahero ay may laan na life vest na matatagpuan sa    inyong mga upuan. Ito ay kailangang nakasuot sa oras ng biyahe.